Vastaanotto-osastolla kartoitetaan tuen tarve

Vastaanotto-osasto palvelee akuuteissa kriisitilanteissa ja silloin kun lapsen ja perheen tuen tarve vaatii systemaattista selvitystyötä.

Vastaanotto-osaston toiminta on keskeytetty tilojen remontin ajaksi.  Tästä johtuen uusia asiakkaita ei voida toistaiseksi ottaa vastaan. Tämän hetkisen arvion mukaan toimintaa päästään jatkamaan 1.10.2021 alkaen.

Kiireellisen sijoituksen ja avohuollon tukitoimena tapahtuvien sijoitusjaksojen aikana arvioidaan lapsen ja perheen voimavarat sekä kartoitetaan tuen tarve. Toiminta tähtää kokonaisvaltaiseen tilanteen selvittämiseen ja lapsen sekä perheen tukemiseen eteenpäin elämässään.

Vastaanotto-osastolla tehtävässä selvitys- ja arviointityöskentelyssä hyödynnetään henkilökunnan psyykkisen hoitotyön osaamista. Käytettävissä ovat myös Coronaria Tietotaidon tuottamat psykiatriset  konsultaatio- ja hoitopalvelut.

Osastolla on myös riippuvuustyön asiantuntemusta päihteidenkäytön sekä peli- ja nettiriippuvuuksien arviointiin. Perhetyötä toteuttaa perhetyöhön suuntautunut ohjaaja yhdessä omaohjaajan kanssa.

Vastaanotto-osastolla on kuusi asiakaspaikkaa 0–18-vuotiaille lapsille ja nuorille.