Lapsen kanssa työskentely

Kaikkea tekemäämme työtä ohjaa lapsen etu. Lasten kanssa työskentely tapahtuu heidän ikätasonsa mukaisesti. Olennaista on lapsen osallisuuden vahvistaminen ja mielipiteiden kuuleminen.

Perhekuntoutus Valonassa lapsi elää perheensä kanssa tavallista, strukturoitua arkea. Jokaiselle lapselle nimetään omaohjaaja, joka työskentelee lapsen kanssa. Lasten kanssa työskentelyä toteutetaan erilaisin toiminnallisin menetelmin ja vaikkapa taiteen tai valokuvauksen keinoin. Myös monenlaisten motoristen taitojen harjoittelu kuuluu päivään. Lorut ja laulut tukevat pikkulapsiperheiden varhaista vuorovaikutusta.

Lapset osallistuvat viikoittain järjestettyyn lasten omaan lastenryhmään, yhteisökokoukseen sekä perheryhmään vanhempiensa mukana. Koulunkäynnistä huolehditaan yhteistyössä lapsen oman koulun ja opettajan kanssa. Mikäli lapsi asuu lähellä, hän voi käydä koulua omassa koulussa.

Jakson aikana voidaan toteuttaa koko perheen kanssa Suomen Mielenterveysseuran Perhearviointi-menetelmän pohjalta luotu TOIVO-perhearviointi tai osa siitä perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arvioimiseksi. Vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta voidaan arvioida muun muassa MIM (Marschak Interaction Method) -menetelmää käyttäen.