Mitä perhekuntoutuksessa tapahtuu?

Perhekuntoutus Valonassa eletään lapsilähtöistä, kuntouttavaa arkea. Viikko-ohjelmaan kuuluu ryhmätoimintaa ja tavoitteiden mukaista yksilötyöskentelyä kaikkien perheenjäsenten kanssa. Lisäksi kuntoutus pitää sisällään jatkuvaa perheen tukemista ja ohjausta erilaisissa arjen tilanteissa.

Perhekuntoutusjaksolla perheelle nimetään oma tiimi. Tiimissä on aikuisten yksilötyöskentelystä vastaava erityistyöntekijä ja tarpeellinen määrä ohjaajia, jotka vastaavat lapsen kanssa työskentelystä sekä perheen kokonaisvaltaisesta tukemisesta.

Yhteisöllisyys, luontohoiva ja toiminnallisuus ovat keskeisiä elementtejä. Yhteisöllisyyttä on se, että jokainen kokee olevansa osallinen ja voivansa vaikuttaa asioihin.

Lapsilla on yhtäläiset oikeudet olla yhteisömme jäseniä siinä missä aikuisillakin. Sosiaaliset taidot ja hyvä vuorovaikutus ihmisten välillä luovat edellytyksiä hyvinvoinnille ja elämänhallinnalle. Näitä taitoja voidaan perhekuntoutusjaksolla turvallisesti harjoitella.

Luontohoivaa toteutetaan Perhekuntoutus Valonassa monin tavoin. Ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia luontoliikuntaan ja elämyspedagogiikkaan. Luonnon ja ympäristön hyödyntäminen mahdollistavat tietojen, taitojen ja valmiuksien harjoittelun toiminnallisella ja kokemuksellisella tavalla.