Valona-hyvinvointi haki yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa mukaan Sitran Soteuttamo Sparraukseen, jossa keskitytään järjestölähtöisten toimijoiden uudistumiskyvyn vahvistamiseen. Näin joulun alla saimme iloisia uutisia: 24 hakijan joukosta pääsimme mukaan alkuvuodesta 2018 toteutettavaan sparraukseen. Kehitämme sparrauksen avulla varhaiskasvatukseen suunnattua OIVA-toimintamallia kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten yhteistyönä.

OIVA-toimintamallissa on kyse perheiden varhaiseen tukemiseen tähtäävästä toimintamallista, joka soveltuu kaikille varhaiskasvatuksen perheille. Perheen hyvinvoinnin vahvistamisen lisäksi toimintamallilla lisätään päiväkotihenkilöstön osaamista ja tuetaan kodin ja päiväkodin välistä yhteistyötä. Varhaiskasvatuksen ja perheohjauksen työtapojen lisäksi toiminnassa hyödynnetään OIVA-toimintaan räätälöityä mobiilisovellusta.

Soteuttamo on sosiaali- ja terveysalan uudistamisen ja verkostojen kehittämisen työkalupakki, jonka tavoitteena on valmistautua sote-uudistuksen tuomiin muutoksiin. Soteuttamo sparraukseen haettiin konsortioina, eli järjestö tai esimerkiksi säätiö saattoi hakea mukaan yhdessä toisen kumppanin kanssa. Valona-hyvinvoinnin kumppanit sparrauksessa ovat myöskin Kirkkopalveluihin lukeutuva Seurakuntaopisto sekä ulkopuoliset yhteistyökumppanit DILA ja W-Factor.

Soteuttamosta ja Soteuttamo sparrauksesta voit lukea lisää osoitteesta soteuttamo.fi