Tulevaa kesää silmällä pitäen Valona Vanhuspalvelujen asukasraati toivoi mahdollisimman paljon yhdessä oloa ja ulkoilua. Toripäivä ja markkinoilla käyminen sekä ympäröivän Hiekanpään alueen ulkoilumahdollisuuksien hyödyntäminen nousivat keskusteluissa esille. Luonnon heräämisen seuraaminen, istutuslaatikoiden täyttäminen  ja marja-aika siinsivät jo monen mielessä.

Musiikkia ja tanssia ei myöskään unohdettu. Helmikuinen Ystävänpäivän juhla oli jäänyt mieleen mukavana tapahtumana:

”Siellä oli maljat, tanssit, musiikkia ja hyvät kahvit. Sellaista lisää!” todettiin kuin yhdestä suusta.

Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan asukasraadin tehtävänä on tuoda esiin asukkaiden ajatuksia ja kehittämisehdotuksia. Raadin kokoontumisista kirjataan ylös muistio, joka on kaikkien nähtävillä yksikön ilmoitustauluilla. Tämän kertaisessa kokouksessa puhetta johti yksikön johtaja Maarit ja muistion kirjasi geronomiopiskelijamme Emmi.