Kyselyyn vastannaiden mukaan palvelumme ovat vastanneet hyvin kunta-asiakkaidemme tarpeita ja työskentelylle asetetut tavoitteet on saavutettu hyvin tai melko hyvin. Tavoitteisiin pääsemistä ovat edesauttaneet muun muassa työntekijöiden sitoutuneisuus ja joustavuus sekä sujuva ja tiivis yhteistyö kunnan ja palveluntuottajan välillä.

Arvioimme palautekyselyssä myös laatulupauksemme toteutumista. Laatulupauksemme mukaisesti ”Toimimme lapsi- ja perhekeskeisesti sekä muutoshakuisesti. Asiakaslähtöinen kohtaaminen ja vastuulliseen arkeen tukeminen kuvaavat palvelujemme sisältöä. Työn kehittäminen ja kouluttautuminen on meille tärkeää muuttuvissa palvelutarpeissa. Räätälöimme palvelut yksilöllisesti ja olemme luotettava kumppani.”

Vastaajien mukaan olemme onnistuneet parhaiten asiakaslähtöisyydessä sekä luotettavuudessa. Palvelumme myös tukevat hyvin asiakkaita heidän arjessaan ja räätälöimme palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.