DigiSote – hankkeen tavoitteena on ollut digitaalisten palvelujen sujuvoittaminen sosiaali- ja terveysalalla. Hankkeen aikana henkilöstön osaamista digi-sovellusten käyttäjinä on vahvistettu ja työntekijöitä on kannustettu tarttumaan rohkeasti muuttuviin työtehtäviin. Hankkeen hallinnoijana on toiminut Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja osatoteuttajina ovat olleet Diak, Essote ja Sosteri.

Se, miten hanke on näkynyt ja vaikuttanut Lastenkoti Valonan arjessa, selviää oheisesta videosta. Mukana videolla on myös Vaalijalan Eetun klubilaisten mietteitä digitalisaatiosta.