Valona Vanhuspalvelujen toiminnasta vuoden 2020 koronaepidemian aikana teetettiin riippumaton selvitys, jonka toteuttajaksi valittiin FCG Oy. Selvitys tehtiin kirjallisen materiaalin sekä kyselyjen ja haastattelujen pohjalta.

Raportista selviää, että tilanne pääsi joulukuussa kehittymään vakavaksi muun muassa testitulosten viiveistä johtuen, minkä vuoksi yksikössä ei kyetty esimerkiksi suojautumisen osalta toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. On todennäköistä, että virus pääsi yksikköön oireettoman kantajan mukana. Ensimmäisestä, jo edellisviikonlopun aikaan tapahtuneesta altistumisesta saatiin tieto vasta tiistaina 1.12.2020. Tartunnan varmistuessa 3.12.2020 virus oli käytännössä jo päässyt leviämään yksikköön.

”Vallitseva toimintatapa, jossa tartuntatautiviranomainen ohjaa vain altistuneet karanteeniin, mutta muihin rajoittaviin toimenpiteisiin ei ryhdytä, ei selvästikään ole riittävä. Jälkiviisaana voi todeta, että jo yhdenkin altistumisen tultua tietoon tulisi asumisyksiköissä ryhtyä järeisiin toimenpiteisiin. Nyt näissä toimenpiteissä oltiin auttamattomasti myöhässä”, kertoo Valona Vanhuspalvelujen palvelujohtaja Susanna Pirttiaho.

Selvityksen mukaan asukkaat hoidettiin epidemian aikana tilanteeseen nähden riittävän hyvin ja heidän perushoivansa turvattiin. Koronapotilaiden keskittäminen Pieksämäen kaupungin yksikköön perustamalle terveyskeskusosastolle mahdollisti sen, että tilanne saatiin hallintaan.

Käytännön toiminnan tasolla tärkein selvityksessä esille noussut seikka on ennakoinnin ja varautumisen tärkeys.

”Erilaisia kriisi- ja varautumissuunnitelmia on niin meillä kuin muuallakin syytä tarkastella kriittisesti ja päivittää ne vastaamaan hyvinkin poikkeuksellisia tilanteita. Nämä suunnitelmat tulee myös yhteensovittaa vähintään paikallisesti. Ikäihmisten, kuten muidenkin kuntalaisten palvelut, hoidetaan nykyään hyvin paljon julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä, joten myös kriisitilanteita tulee ennakoida yhdessä. Tähän työhön olemme Valona Vanhuspalveluissa ja Pieksämäellä jo ryhtyneet”, Pirttiaho kertoo.

Koronavirustartunnan sai Valona Vanhuspalvelujen yksikössä viime vuoden lopussa 20 asukasta ja 30 työntekijää. Virukseen menehtyi seitsemän palveluyksikön asukasta.

”Kaiken kaikkiaan olemme hurjan pahoillamme yksikössämme sairastuneiden asukkaiden ja työntekijöiden sekä heidän omaistensa ja läheistensä puolesta. Kriisi jätti meihin kaikkiin haavat, jotka toivottavasti ajan mittaan arpeutuvat”, palvelujohtaja Pirttiaho pahoittelee.

 

Lisätiedot:

Susanna Pirttiaho
palvelujohtaja
Valona-hyvinvointi
+358 40 529 6699
susanna.pirttiaho@valonahyvinvointi.fi