Blogi 8-9/ 2017

Itse Kirkkopalvelutkaan ei ollut vielä kovin vanha, kun se päätti laajentaa sosiaalipalvelujaan lastensuojelutyöhön ja perustaa Lastenkoti Ruusun Pieksämäelle vuonna 2002. Toki taustalla olivat omat kokemukseni lastensuojelutyöstä Pohjanmaan suunnalla, mutta keskeistä oli Sisälähetysseuran oppilaitoksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun vahva kasvatuksen ja sosiaalialan koulutus sekä huoli lasten ja perheiden pahoinvoinnista.

Moni lähikuntien sosiaalitoimen edustaja näki, ettei ympärivuorokautisille palveluille ole tarvetta. On keskityttävä kevyeen ja edulliseen avotyöhön. Aika ei tuolle ollut kuitenkaan kypsä. Tarvetta oli, muttei kysyntää. Nyt on jo toisin, vaikka edelleenkin ympärivuorokautisia palveluja tarvitaan.

Alku

Ruusu syntyi Sisälähetysseuran oppilaitoksen huomassa. Osa väestä koki, ettei tällaiseen pidä lähteä mukaan. Oppilaitoksen piti tukea muita perustamaan yrityksiä. Osa halusi pitää kynsin hampain kiinni asuntolatiloista. Lastenkoti koettiin kilpailijaksi. Mutta iso oli se joukko, joka idean kuullessaan sanoi juuri tuollaista työtä tarvittavan.

Edeltäjäni johtaja Simo Huhta ja Sisälähetysseuran oppilaitoksen ja DIAK:n yksikön johtaja Inkeri Nousiainen (nyk. Ruuskanen) tukivat ja rohkaisivat eteenpäin. Silloinen talousjohtaja, nykyinen Valonan palvelujohtaja Mikko Kettunen istui tunteja kanssani liiketoimintasuunnitelman äärellä. Kiinteistöpäällikkö Antti Kervinen mahdollisti tilaratkaisuja ja hankintoja. Johtaja Ulla Soikkelista ja ensimmäisistä työntekijöistä saimme oivalliset tekijät työhön. Yhdessä yritimme. Yhdessä valoimme toisiimme uskoa, kun alkutaipaleella huolet veivät yöunet. Toiminta käynnistyi – ehkä hallituksemme mielestä liian hitaasti! Ruusu otti kuitenkin paikkansa.

Jo alussa lastensuojelutyömme oli tarkoitus kytkeytyä tiiviisti koulutustehtäväämme. Lastensuojelutyössä normaali arki, turvallinen koti, koulunkäynti ja harrastukset ovat lapselle ja nuorelle tärkeitä. Niillä luodaan pohja tulevalle. Siksi aloitimme muun muassa perusopetuksen, eli Otontuvan toiminnan.

Juuret

Perustamisvaiheessa oivalsin, että Kirkkopalvelut ja sen edeltäjä Sisälähetysseura ei ollutkaan ensimmäistä kertaa ”pappia kyydissä”. Olimme tämän työn pioneereja. Ensimmäiset lastenkodit oli perustettu Sortavalaan jo vuoden 1918 sodan jälkeen sotaorpoja varten. Silloinkin kytkeytyminen koulutuksen kanssa oli likeinen. Lastenkotien tehtävä oli tulevien lastenkotien johtajattarien, kasvattajien kouluttaminen. Tuosta koulutuksesta muodostui myöhemmin sosiaalikasvattajien ja sosionomien koulutus. Lastenkoti sai nimensä tuon työn käynnistäjältä, diakonissalaitoksen toiselta johtajattarelta Ruusu Heiniseltä.

Yhdessä

Kulunut 15 vuotta on ollut koko ajan liikkeellä oloa. Lastenkodin rinnalle on syntynyt tukiasuntoja, vastaanottoyksikkö, perhekuntoutus, riippuvuusklinikka, avotyö, turvakoti, yksiköt Jyväskylään ja Mikkeliin, terapiapalveluja… Kaikki toiminnot eivät ole olleet kestäviä. Tarkennuksia on matkan varrella tehty. Elävä elämä ja yhteiskunnan monesti nopeat muutokset edellyttävät näkyjä ja vikkeläliikkeisyyttä.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että yhteiskunnassamme tarvitaan palveluja, joihin kytkeytyvät eri alojen osaamiset. Vuonna 2015 pakolaisaallon myötä käynnistynyt maahanmuuttajatyö tai vuonna 2016 Järvenpäässä tehty Päiväkoti Satakielen laajennus osoittivat, että sosiaalialan, kasvatuksen ja koulutuksen yhteen nivominen ovat perusta, jolle voi rakentaa asiakkaan elämää parhaiten tukevia palveluita.

Kaikkia hallussamme olevia työkaluja kannattaa hyödyntää täysimääräisesti. Viisasta on tehdä työtä yhdessä. Se lienee hyvinvointiyhteiskunnankin ajatus. Kirkkopalvelujen vahvuus on siinä, että onnistumme yhdistämään eri alojen ja palvelualueiden osaamista uusiksi palveluiksi.

Valona

Kirkkopalvelujen arvot ovat avara kansankirkollisuus, rohkea yhteiskuntavastuu ja palveleva lähimmäisenrakkaus. Nämä kaikki näkyvät Ruusun työssä. Ruusu on rohkea, avara ja palveleva. Se ottaa vastuuta ja auttaa lapsia, nuoria ja perheitä, kun toivo ja hyvä elämä ovat hukassa.

Diakonisten hyvinvointi- ja sosiaalipalvelujemme uusi palvelukokonaisuus, johon Ruusukin lukeutuu, sai keväällä nimen Valona. Nyt syksyllä lanseerattava liikemerkki, logo, viestii valoisaa lähimmäisenrakkautta. Ja nimi kertoo tehtävän. Meistä itse kukin voi elämässä joutua tilanteeseen, jossa kaikki on pimeää. Toivo muuttuu epätoivoksi, jopa toivottomuudeksi, joka uhkaa hyvän elämän edellytyksiä.

Silloin tarvitaan niitä ihmisiä, lähimmäisiä ja ammattilaisia, jotka voivat saatella meidät taas valoon. Tarvitaan heitä, jotka ovat pimeyden keskellä valona. Siksi siis Valona!

Kiitos!

Tahdon kiittää kaikkia, jotka ovat tämän reilun 15 vuoden aikana osallistuneet Ruusun perustamiseen, kehittämiseen ja itse työhön. Kiitän yhteistyökumppaneita. Teitä, jotka luotatte meihin. Kanssanne on ollut hyvä tehdä työtä! Onnea 15-vuotiaalle Ruusulle!

Ilkka Mattila

Kirkkopalvelujen johtaja