Tammikuu 2017

Ruusun palautekyselyn vastauksissa kiiteltiin toimivaa ja avointa yhteistyötä.

Palautekyse lähetettiin loppuvuodesta 2016 kahteenkymmeneen kuntaan lähes 70 sosiaalityöntekijälle. Saimme vastauksia kahdeksasta kunnasta kaikkiaan 14 vastaajalta.

Kahden kolmasosan mielestä palvelut ovat vastanneet hyvin kuntien tarpeisiin ja lähes kaikkien vastaajien mielestä työskentelylle asetetut tavoitteet saavutettiin joko hyvin tai melko hyvin. Erityisesti kiiteltiin toimivaa ja avointa yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken.

Vastaajien mukaan Ruusun palveluissa toteutuvat etenkin lapsi- ja perhekeskeisyys, luotettavuus sekä asiakaslähtöisyys ja arjen tuki.