Blogi 6-7/2017

Kirkkopalvelut ry:n toimintaan on kuulunut viimeisen puolentoista vuoden aikana järjestää maahanmuuttajanuorille tuettua asumista ja koulutuspalveluja. Tämän vuoden huhtikuussa liitettiin asumispalvelujen tuottajaksi myös Kirkkopalvelut ry:n omistama Koivurannan palvelukeskus (1.11.2017 alk. Valona Vanhuspalvelut), joka on perinteisesti tuottanut tehostettua palveluasumista ja asuntojen vuokrausta ikäihmisille. Keväällä vanhuksilta vapautuneisiin asuntoihin muodostettiin KOTO-asuntola, jonne muutti 14 alle 18-vuotiasta maahanmuuttajanuorta. Nuoret ovat asuneet paikkakunnalla jo jonkin aikaa ja heidän kanssaan tehtävää työtä on koordinoinut ja koordinoi edelleen Lapsi- ja perhepalvelukeskus Ruusu (1.11.2017 alk. Valona Lapsi- ja perhepalvelut).

Nuorten sopeutuminen paikkakuntaan ja uuteen asuinympäristöön on sujunut hyvin. Myös suomenkielen arkiperusteet alkavat olla nuorilla hallussa. He ovat tällä hetkellä jo siinä vaiheessa kielellisesti, että heille voi tarjota luontevia kontakteja arkielämän ja pienten tapahtumien kautta yli ikärajojen.

Vuorovaikutusta yli rajojen

Ikäihmiset kaipaavat elämää ja toimintaa ympärilleen, samanaikaisesti maahanmuuttajanuoret kaipaavat sukulaisiaan ja ympärilleen turvallista tukiverkkoa. Nämä kaksi ryhmää haluttiin saattaa yhteen hakemalla Vanhustyön Keskusliitolta toimintatonnia lisäämään eri-ikäisten ja eri kulttuuristen ihmisten välistä vuorovaikutusta. Suomi 100 -juhlavuoteen liittyvässä tempauksessa 33:n hakemuksen joukosta valittiin viisi toimintatonnin saajaa, joista yhtenä Koivurannan palvelukeskus.

Toimintatonnilla on jo järjestetty ja järjestetään erilaisia tapahtumia Koivurannan ja KOTO-asuntolan asukkaille. Yksi tapahtumista oli nuorten ja ikäihmisten yhteinen päiväkahvitapahtuma pihalla, jossa yhdessä valmistettiin pikkupurtavaa ja nautittiin Suomen suvesta. Tulevia tapahtumia on pitkin kesää: muun muassa  ruuanvalmistusta, yhteisiä lauluhetkiä, kulttuurikeskusteluja, ongella käyntiä ja toritapahtumiin osallistumista.

Samanaikaisesti Koivurannan palvelukeskuksen pihassa rakennetaan puutarhaa, johon on palkattu kaksi maahanmuuttajanuorta avuksi. Lisäksi yksi nuori tutustui parin viikon ajan työelämään palvelukeskuksessa.

Kotoutuminen on osallisuutta arjessa

Nämä tapahtumat osaltaan lisäävät maahanmuuttajanuorten hyvinvointia. Onnistunut kotoutuminen ja tunne osallisuudesta ehkäisevät syrjäytymistä sekä kaventavat hyvinvointi- ja terveyseroja. Kokemukset maahanmuuttajanuorista ovat tähän mennessä olleet myönteisiä; he kunnioittavat ikäihmisiä, ovat kohteliaita ja tekevät työtään ahkerasti sekä haluavat olla osa suomalaista yhteiskuntaa.

Ritva Häkkinen

johtaja
Koivurannan palvelukeskus