Kirkkopalvelut ry on selvittänyt alaikäisinä yksin maahan saapuneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta ja kokemuksia saamistaan vastaanotto- ja kotoutumispalveluista vuosina 2015 – 2019. Selvitystyö tehtiin viime vuoden marras-joulukuussa.

Kohderyhmänä oli vuonna 2015 tai sen jälkeen maahan saapuneet nuoret turvapaikanhakijat, jotka asuivat Valona-hyvinvoinnin Nutukka ja KOTO-asuntoloissa ja opiskelivat Seurakuntaopistolla Pieksämäellä, Järvenpäässä tai Ruokolahdella. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 36 nyt jo aikuistunutta maahanmuuttajaa. Samassa yhteydessä lähetettiin palautekysely myös nuorten opettajille ja ohjaajille. Vastauksia tähän kyselyyn saatiin kaikkiaan 11.

Kooste Kirkkopalvelujen maahanmuuttajatyöstä ja nuorten sekä heidän rinnallaan kulkeneen henkilöstön kokemuksista on luettavissa alla.

Kokemuksia kotoutumisesta