NUOTTI-valmentajamme Hanna Skyttä on kohdannut kuluneen vuoden aikana Pieksämäellä ja lähiympäristössä lähes parikymmentä nuorta. NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan elämäntilanteestaan ja tulevaisuuden suunnittelusta sekä opiskeluun tai työelämään suuntautumisesta.

Valmennuksen aluksi nuori ja valmentaja sopivat yhdessä tavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Valmennuksen loppuvaiheessa tehdään jatkosuunnitelma nuoren asioiden eteenpäin viemiseksi. Tässä on Hannan mukaan myös onnistuttu:

– Jokaiselle nuorelle on löydetty jonkinlainen jatkopolku suunnata eteenpäin.

Hanna kertoo, että nuoret ovat kokeneet hyvänä erityisesti sen, että valmennus toteutuu nuoren toivomalla tavalla. NUOTTI-valmentaja on myös koettu sellaisena luotettavana aikuisena, jolle voi avoimesti jutella asioistaan.

Valmennukseen hakeutuminen on tehty helpoksi. Nuori tai hänen läheisensä voivat ottaa suoraan yhteyttä Kelaan. Yleensä valmennukseen ohjaudutaan kuitenkin joko työvoimapalvelujen tai oppilaitosten ja opiskeluterveydenhuollon kautta. Valmennus etenee jokaisen nuoren kohdalla yksilöllisesti. Kaiken kaikkiaan valmennus sisältää 20 tapaamiskertaa ja kestää noin viisi kuukautta.