PERHEKUNTOUTUS VALONA

Ratkaisuja kohti toimivampaa arkea.

VAHVAA TUKEA PERHEEN TARPEISIIN

Valonan perhekuntoutuksessa haastavissa elämäntilanteissa olevat perheet saavat vahvaa tukea vuorokauden ympäri. Tavoitteena on luoda pohja pysyvälle muutokselle. Kuntoutumisjakson kesto, laajuus ja sisältö sovitaan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Intensiivijaksoihin voidaan tarvittaessa yhdistää palveluja perheen kotiin.

Tiivis ja tavoitteellinen perhekuntoutus vahvistaa perheen omia voimavaroja. Jokainen perheenjäsen huomioidaan sekä yksilönä että osana perhettä. Vanhemmat saavat vahvistusta vanhemmuuteensa ja lapset tukea kasvuunsa ja kehitykseensä. Ratkaisuja elämän kipeisiin kysymyksiin etsitään ja rakennetaan yhdessä. Keskeisellä sijalla on tukea vanhempia ottamaan vastuuta lapsesta ja koko perheen hyvinvoinnista sekä vahvistaa vanhempien ja lasten välistä myönteistä suhdetta ja toimivaa vuorovaikutusta.

Vuonna 2011 toimintansa aloittaneessa Perhekuntoutus Valonassa työskentelee sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joiden työn punaisena lankana on jokaisen lapsen ja vanhemman välittävä kohtaaminen olipa sitten kyse akuutista kriisistä tai pidempään jatkuneesta pulmallisesta perhetilanteesta.