Pk Valona mukana lasten huumoritutkimuksessa

Seurakuntaopiston lähihoitajakoulutuksen kasvatusaineiden lehtori Tuula Stenius on aloittanut kasvatustieteiden jatko-opinnot Itä-Suomen yliopistossa ja hänen tarkoituksenaan on tehdä väitöskirja pienten lasten huumorista. Päiväkotimme 3-6-vuotiaat lapset on kutsuttu mukaan tutkimukseen ja nyt päiväkodissa seurataankin aktiivisesti, mikä pieniä lapsia oikein naurattaa.

Huumoritutkimuksessa tarkastellaan pienten lasten huumoria. Lapset kertovat itse, mikä heitä naurattaa. Tarkoituksena on löytää huumoria esim. lasten kertomusten, satujen ja itse tehtyjen videoiden kautta. Miten huumori vaikuttaa lapsiryhmässä ja voisiko sitä enemmän hyödyntää myönteisellä tavalla? Pidämme huumoripäiväkirjaa, keräämme lasten hauskoja juttuja huumoritaululle. Tutkija tekee mm. haastatteluja henkilökunnalle ja vanhemmille sekä kerää lasten tuottamaa aineistoa.

Olemme mukana tärkeässä lapsen ajatuksia ja maailmaa avaavassa tutkimuksessa, minkä tuloksia odotamme suurella mielenkiinnolla.