Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Kirkkopalveluille nuorten maahanmuuttajien tukemiseen kohdentuvan erityisavustuksen vuodelle 2018. Nuorten kotoutumista vertaistuen ja vapaaehtoistyön avulla edistävä hanke käynnistyy Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Ruokolahdella helmikuun alussa. Hanke on luonteva jatko vuonna 2015 alkaneelle Nutukka- ja Koto-asuntolatoiminnalle, joka saatiin päätökseen vuodenvaihteessa.

Tuu mukaan -hanke etsii ilman huoltajaa maahan tulleille maahanmuuttajanuorille vapaaehtoisia tukihenkilöitä rinnalla kulkijoiksi ja innostaa myös kohderyhmän nuoria vertais- ja vapaaehtoistyöhön.  Tavoitteena on tukea nuorten kotoutumista ja vahvistaa heidän kokemustaan suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumisesta. Kirkkopalveluista hankkeessa ovat Valona-hyvinvoinnin lisäksi mukana Seurakuntaopisto ja Vapaaehtoistyö.fi -portaali. Yhteistyökumppanina on muun muassa Järvenpäässä toimiva Setlementti Louhela ry.