Valona Vanhuspalveluissa  asukkaat saivat nauttia Pieksämäen lukion vanhojen tansseista. Muutamat nuoret opettajansa Pirjo Ruotsalaisen ohjaamana halusivat tuoda juhlaa ja pukujen loistoa myös niiden ikäihmisten arkeen, jotka muuten jäisivät koko tapahtuman ulkopuolelle.