Tämänvuotisen Vanhustenviikon teema ”Onni on vanheta” ilahduttaa. Ikääntymiseen ja ikäihmisten palveluihin liitetyt otsikot ovat kovin usein negatiivisia ja nostavat esiin lähinnä epäkohtia. Hyvä hoiva on kuitenkin totta monille ikäihmisille. Vanhustyössä kyse on ikääntyvien ihmisten perustarpeiden täyttämisestä, mutta myös ihmiselämän iloissa ja suruissa mukana elämisestä. Vastavuoroisesti alalla toimivat saavat nauttia asiakkaidensa elämänkokemuksesta, huumorista ja yksilöllisyydestä.

Vanhustyö on tulevaisuuden ala, jossa on huutava tarve lisäkäsipareille. Uusi teknologia tarjoaa monia mahdollisuuksia siihen, että ihmisten väliselle kohtaamiselle eli varsinaiselle hoivatyölle jää aikaa. Digipuolen hyödyntäminen onkin yksi selkeä kehitystyön kohde vanhustyössä.

Tämä kaikki edellyttää riittävää rahoitusta. Laatu maksaa pitää edelleen paikkansa. Hyvä hoiva ei synny vain hoitajamitoituksista, vaan toimivista palvelumalleista ja hyvästä johtamisesta. Tarvitaan myös organisaatiorajat ylittävää yhteistä kehittämistä ja yhteistyötä erityisesti paikallisella tasolla.

Yhteiskuntavastuullisuudesta on keskusteltu viime aikoina paljon. Alalla toimii jo nyt useita vastuullisia toimijoita, jotka panostavat yhteiskunnallisen hyvän kehitystyöhön ja toimintamallien uudistamiseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Yhteiskunnallinen Yritys -merkkiä kantavat yritykset.

Ensiarvoista on, että yhteiskunnassamme on mahdollista tuottaa vastuullisia ja vanhusten elämäntyötä kunnioittavia vanhuspalveluja lyhytjännitteisen hintakilpailun sijaan. Oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen on omissa käsissämme.

 

Ritva Häkkinen

vuoden vanhustyönjohtaja

johtaja, Valona Vanhuspalvelut

Susanna Pirttiaho

palvelujohtaja, Valona-hyvinvointi

Tero Lausala

toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto ry