Kirkkopalvelujen riippuvuustyön kehittämisyksikkö on tehnyt jo pitkään yhteistyötä puolalaisen Towarzystwo Psychoprofilakzyne -järjestön kanssa. Järjestön työntekijöitä on vieraillut Suomessa useaan otteeseen tutustumassa meidän sosiaalipalvelujärjestelmäämme.

Syyskuun lopussa toteutuneella vastavierailulla saimme vuorostamme kuulla lisää järjestön toiminnasta ja yleensä sosiaalityöstä Puolassa.

Koska sosiaalityön laatu ja toimintatavat ovat Puolassa kirjavia ja epäluulo viranomaisia kohtaan yleistä, keskittyy meidät vierailulle kutsunut järjestö muun muassa alan työntekijöiden kouluttamiseen. Erityinen huomio kohdistuu ihmisten kohtaamiseen ja työntekijän omaan ammatilliseen kasvuprosessiin. Se, että työntekijä tuntee itsensä ja omaan toimintaansa vaikuttavat tekijät, edesauttaa työntekoa apua tarvitsevien ihmisten parissa. Hyvä ohjenuora meille sosiaalialan ammattilaisille kansallisuudesta riippumatta!

Vierailut erilaisiin tutustumiskohteisiin olivat avartava kokemus. Kaiken kaikkiaan saimme todeta, että vaikka kulttuurit ovat erilaiset, ajatus ihmisten kohtaamisesta ja auttamisesta on yhteinen.