1/2017

Lastenkoti Ruusun toimintavuosiin on mahtunut paljon haastavia tilanteita, niin sijaishuollon palveluiden tuottamisen kuin asiakkaiden kannalta. Aluksi Ruusussa odotettiin ensimmäistä asiakasta saapuvaksi muutamia viikkoja. Asiakkaiden vastaanottoon valmistautumisen yhteydessä hiottiin toimintasuunnitelmaa, hoitoprosessia ja muita tärkeitä toimintaohjeita.

Lopulta asiakasvirta avautui joulun alla 2002 ja näin ollen päästiin toteuttamaan varsinaista yksikön perustehtävää turvallisen arjen osalta. Alkuajoille ominaista olivat pitkät sijoitukset, jolloin kiintymyssuhteen luominen oli helpompaa ja lapsen tulevaisuuteen vaikuttamiseen oli enemmän aikaa. Yhteisöllisyyden muodostuminen lasten ja aikuisten keskuuteen kävi myös tuolloin helpommin kun asiakaskunta ei vaihtunut tiuhaan tahtiin.

Muutoksen tuulia

Lastenkotitoimintaa uudistettiin vuonna 2008, jolloin toimintaa laajennettiin ottamalla samasta kiinteistöstä lisätiloja käyttöön. Tuolloin asiakasohjautuvuus Ruusuun alkoi tapahtua uuden Vastaanotto-osaston kautta. Tämä muutos rauhoitti huomattavasti Kotiosastojen elämää ja alkuperäisestä yläkerran yksiköstä tehtiin pitkäaikaisten asiakkaiden koti. Vastaanotto-osastolla keskityttiin erityisyksikkötason hoitoon, jossa korostuivat asiakaan elämäntilanteen kokonaisvaltainen arviointi ja kartoitus lyhyen hoitojakson puitteissa.

Pitkäaikaisten sijoitusten käännyttyä laskuun vuoden 2012 aikana jouduimme jälleen pohtimaan lastenkodin toimintakapasiteettia. Päädyimme nykyaikaistamaan yksikön kokoa asiakaspaikkojen osalta, mikä merkitsi asiakaspaikkojen vähentämistä vuoden 2014 alusta lukien. Nykyinen 7-paikkainen Kotiosasto mahdollistaa rauhallisen kasvuympäristön Ruusuun pidempiaikaisesti sijoitetuille lapsille.

Seuraava uudistus lastenkodilla tulee koskemaan Vastaanotto-osaston erityisyksikköhoidon tiivistämistä. Lasten ja nuorten rajattomuus sekä erilainen fyysinen ja psyykkinen oireilu eivät ole ainakaan vähenemään päin. Oman lisänsä arkeen tuo sosiaalinen media ja sen lieveilmiöt. Meidän tehtävämme on asettaa turvaliset rajat haastavissakin tilanteissa.

Kiitos kuuluu arjen sankareille!

15 toimintavuotta ovat tuoneet mukanaan monta muutosta toiminnassa, mutta muutokset ovat olleet tarpeellisia itse toiminnan kannalta. Olemme pyrkineet muuntautumaan asiakaslähtöisesti, jotta tarjoamamme sijaishuolto olisi laadukasta, ajan mukaista ja tarpeellista.

Tänä päivänä voin iloisena ja ylpeänä todeta, että Lastenkoti Ruusu voi hyvin! Kiitos tästä kuuluu erityisesti lastenkodin kokeneelle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle, joka kohtaa päivittäin melkoisia haasteita työssään.

Näin alkuvuodesta suuntaamme ajatukset jo tulevan syksyn juhlallisuuksiin!

Hyvää juhlavuotta toivottaen,

Mika Weissmann

yksikön johtaja