4 – 2017

Palveluvastaava Minna Laitisen YAMK-opinnäytetyön perusteella Ruusun perhekuntoutus on auttanut useita perheitä eteenpäin elämässään.

Minna selvitti tutkimuksessaan asiakasperheittemme kokemuksia kuntoutusjaksosta ja sen vaikutuksista. Lisäksi opinnäytetyössä kartoitettiin perhekuntoutukseen ohjautumisen syitä.

Perheet itse ovat kokeneet selkeästi hyötyneensä intensiivisestä perhekuntoutuksesta. Hyvin suunnitellut tukitoimet jakson jälkeen ovat olleet varmistamassa kuntoutuksen onnistumista. Perhekuntoutukseen ohjataan perheitä moninaisin perustein, mutta ehdottomasti useimmin mainittu syy liittyy vanhempien parisuhteen pulmiin tai esimerkiksi hankalaan erotilanteeseen.

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.