Tartu rohkeasti tilaisuuteen!

Nuori: Näin helposti NUOTTI sujuu!

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti nuoren kanssa. Saat tueksesi henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa sinua noin 20 kertaa viiden kuukauden aikana. Yksi tapaaminen kestää tunnin verran. Tapaamiset toteutetaan sinulle sopivassa paikassa. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla.

Valona-hyvinvoinnin NUOTTI-valmentajana työskentelee sosionomi (AMK) Jaakko Rosengren.