Blogi 4/2017

Sain äärettömän arvokkaan tilaisuuden keskittyä tutkimaan ja tutkailemaan omaa ja työyhteisöni työtä. Mahdollisuus aukeni opinnäytetyön tekemisen myötä. Mielessäni vilahti, että ehkä pääsen helpolla, kun tutkin aihetta, joka on minulle varsin tuttu ja jokapäiväinen. – Ihan näin se ei kuitenkaan mennyt. Nyt jälkikäteen voin todeta, että todella kannatti tehdä opinnäytetyö omasta työstä, mutta ei siinä kovin helpolla päässyt. Aika montaa asiaa piti pohtia perusteellisesti ja miettiä työn ja toiminnan perusteita.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Perhekuntoutusta toteutetaan maassamme valtavan monella erilaisella tavalla. Teorioihin ja aikaisempiin tutkimuksiin tutustumisen myötä vahvistuivat ajatukseni siitä, että Ruusun perhekuntoutuksen toiminta on varsin oikeilla raiteilla. Kehittämistä toki aina löytyy, mutta isoja suunnan muutoksia ei ole tarpeen tehdä.

Opinnäytetyön kysely oli osoitettu Ruusun perhekuntoutuksen entisille asiakkaille. Halusin kartoittaa heidän kokemuksiaan perhekuntoutusjaksosta sekä siitä, onko perheen tilanne muuttunut kuntoutusjakson vaikutuksesta. Kyselyn tulokset olivat positiivisia. Vastausten perusteella voidaan todeta, että intensiivisyys on Ruusun etu. Meillä on hyvä henkilökunta ja teemme työtä, joka parantaa perheiden tilannetta. Riittävän pitkä kuntoutusjakso sekä hyvin suunnitellut tukitoimet heti jakson jälkeen antavat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Perhekuntoutukseen tullaan eri syistä

Opinnäytetyön yhtenä osana oli kerätä yhteen tiedot kaikista tähän astisista asiakkuuksista. Perhekuntoutukseen ohjataan perheitä moninaisin perustein, mutta ehdottomasti useimmin mainittu syy liittyi vanhempien parisuhteen pulmiin, hankalaan erotilanteeseen tai perheen sisäiseen väkivaltaan. Usein perhekuntoutukseen ohjautumisen syinä mainittiin myös vanhemmuuden vahvistaminen, vanhemman päihdepulmat tai vanhemman uupumus.

Lapsen haastava käytös oli mainittu perin harvoissa tapauksissa kuntoutuksen syyksi, vaikka käytännössä kaikkien asiakasperheiden lapsilla jonkinlaista oirehdintaa ilmeni. Vaikuttaa siis vahvasti siltä, että hyvinvoivat ja jaksavat vanhemmat pystyvät vastaamaan haasteellisenkin lapsen käytökseen kevyempien tukitoimien avulla.

Olen tyytyväinen siihen, että tartuin mahdollisuuteen sukeltaa omaan työhöni vähän syvemmälle. Monta asiaa oivalsin ja niitä uusia ideoitakin syntyi. Opinnäytetyössä esitellyt kehittämisehdotukset jatkavat omaa elämäänsä Ruusussa. Työn kehittäminen koituu aina asiakkaan eduksi ennemmin tai myöhemmin!

Minna Laitinen

palveluvastaava, sosionomi (YAMK)

Perhekuntoutus Ruusu