Kotiosastolla eletään turvallista arkea

Kotiosastolla sijaishuollossa oleva lapsi elää arkea turvallisessa yhteisössä, jossa hänen kasvuaan ja kehitystään tuetaan yksilöllisesti ikätaso huomioiden.

Kotiosastolla sijoitukset ovat yleensä pitkäkestoisia, jolloin omaohjaajasuhde korostuu ja työskentely nuoren kanssa on pitkäjänteistä ja kiintymyksellistä.

Sijoituksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa tukemalla heitä kasvattajina ja oman lapsensa vastuullisina huoltajina. Tavoitteena on, että lapsi voisi palata takaisin kotiin tai saattaen siirtyä itsenäiseen elämään.

Kotiosastolla nuorille on tarjolla tukipalveluina psyykkistä hoitotyötä sekä riippuvuus- ja perhetyötä.

Osastolla on seitsemän asiakaspaikkaa 12–18-vuotiaille lapsille ja nuorille.