LASTENKOTI VALONA

Askeleet valoisaan tulevaisuuteen.

TURVALLINEN ARKI JA HYVÄ SUUNTA ELÄMÄLLE

Lastenkoti Valona tarjoaa kodin ulkopuolelle sijoitetuille lapsille ja nuorille turvallisen arjen ja ympärille välittäviä aikuisia. Ketään ei jätetä yksin. Uutta suuntaa elämälle etsitään yhdessä unohtamatta lapsen biologista perhettä ja muuta lähipiiriä.

Lastenkoti Valonan Erityitason yksikkö palvelee erityistukea tarvitsevia lapsia ja nuoria kiireellisissä tilanteissa ja silloin kun sijoituksen tarve on pitkäaikainen. Perustason yksikkö on suunnattu kireelliseen ja pidempään tuentarpeeseen kodin ulkopuolella asuville 12 vuotta täyttäneille lapsille ja nuorille. Sijoitetuille lapsille sekä heidän perheilleen on tarjolla vankat  tukipalvelut. Teemme perhetyötä, ja tarvittaessa on mahdollista toteuttaa erillinen päihde- ja riippuvuustyöskentely. Erityisesti kiinnitämme huomiota psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen, johon yksikössämme on erityisosaamista. Lastenkotimme yhteydessä on tukiasunto ja mahdollisuus jälkihuoltoon. Koulunkäynnin järjestämiseksi on vaihtoehtoja perusopetuksen pienryhmäopetuksesta ammatilliseen koulutukseen saakka.

Lastenkoti Valonassa työskennellään moniammatillisessa tiimissä ja jokaiselle lapselle nimetään omaohjaajatyöpari. Teemme työtä kahdenkymmenen vuoden kokemuksella, tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Pidämme tärkeänä yhteistyötä sijoittavan tahon kanssa ja seuraamme sekä arvioimme työskentelyn edistymistä.