Omaan elämään asteittain

Jälkihuolto on osa Lastenkoti Valonan palvelukokonaisuutta. Itsenäistyvä nuori saa jälkihuollossa tuekseen turvallisen aikuisen myös sijoituksen jälkeen.

Lastenkoti Valonan pihapiirissä on tukiasuntoja itsenäistä elämää opetteleville nuorille. Täysi-ikäisyyttä lähestyvä nuori voi turvallisesti harjoitella itsenäistä elämää tuttujen työntekijöiden tuella. Tavoitteena on, että nuori oppii huolehtimaan itsestään ja selviytyy arjen askareista.

Vastuu omien asioiden hoitamisesta siirtyy asteittain nuorelle. Omaohjaajat ja moniammatillinen tiimi ovat nuoren tukena ympäri vuorokauden. Nuoren itsenäistymistaitoja seurataan ja arvioidaan yhdessä nuoren kanssa.

Jälkihuollosta sovitaan nuoren asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja nuoren kanssa hyvissä ajoin ennen sijoituksen päättymistä.