Erityisyksikössä kartoitetaan tuen tarve

Erityisyksikkö palvelee akuuteissa kriisitilanteissa ja silloin kun lapsen ja perheen tuen tarve vaatii systemaattista selvitystyötä, sekä tilanteissa joissa pitkäkestoista kuntouttavaa tukea tarvitaan .

Kiireellisen sijoituksen ja avohuollon tukitoimena tapahtuvien sijoitusjaksojen aikana arvioidaan lapsen ja perheen voimavarat sekä kartoitetaan tuen tarve. Toiminta tähtää kokonaisvaltaiseen tilanteen selvittämiseen ja lapsen sekä perheen tukemiseen eteenpäin elämässään. Pitkäkestoisella työskentelyllä tavoitellaan lapsen kuntoutumista ja itsenäistymiseen liittyvien taitojen kartoittamista.

Erityisyksikössä tehtävässä selvitys- ja arviointityöskentelyssä hyödynnetään henkilökunnan psyykkisen hoitotyön osaamista. Käytettävissä ovat myös Coronaria Tietotaidon psykiatriset  konsultaatio- ja hoitopalvelut.

Yksikössä on myös riippuvuustyön asiantuntemusta päihteidenkäytön sekä peli- ja nettiriippuvuuksien arviointiin. Perhetyötä toteuttaa perhetyöhön suuntautunut ohjaaja yhdessä omaohjaajan kanssa.

Erityisyksikössä on kuusi asiakaspaikkaa 13–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.