Vastaanotto-osastolla kartoitetaan tuen tarve

Vastaanotto-osasto palvelee akuuteissa kriisitilanteissa ja silloin kun lapsen ja perheen tuen tarve vaatii systemaattista selvitystyötä.

Kiireellisen sijoituksen ja avohuollon tukitoimena tapahtuvien sijoitusjaksojen aikana arvioidaan lapsen ja perheen voimavarat sekä kartoitetaan tuen tarve. Toiminta tähtää kokonaisvaltaiseen tilanteen selvittämiseen ja lapsen sekä perheen tukemiseen eteenpäin elämässään. Pitkäkestoisella työskentelyllä tavoitellaan lapsen kuntoutumista ja itsenäistymiseen liittyvien taitojen kartoittamista.

Vastaanotto-osastolla tehtävässä selvitys- ja arviointityöskentelyssä hyödynnetään henkilökunnan psyykkisen hoitotyön osaamista. Käytettävissä ovat myös Coronaria Tietotaidon psykiatriset  konsultaatio- ja hoitopalvelut.

Osastolla on myös riippuvuustyön asiantuntemusta päihteidenkäytön sekä peli- ja nettiriippuvuuksien arviointiin. Perhetyötä toteuttaa perhetyöhön suuntautunut ohjaaja yhdessä omaohjaajan kanssa.

Vastaanotto-osastolla on kuusi asiakaspaikkaa 13–18-vuotiaille lapsille ja nuorille.